HR | EN
Europski fond za regionalni razvoj

Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA

Sažetak projekta:

Glavni problem koji se projektom želi riješiti jest nedostatnost usluga informiranja za MSP-ove u Koprivničko-križevačkoj županiji s ciljem olakšavanja pristupa poslovnim znanjima, vještinama te stručnoj podršci. Ciljne skupine su MSP-ovi u svim stupnjevima razvoja. Projekt se sastoji od 3 skupa aktivnosti koji doprinose smanjenju asimetrije informacija među MSP-ovima, osiguravanju podrške poslovanja poduzetnicima te stvaranje povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na taj će se način posredno utjecati na poboljšanje poduzetničke klime na cjelokupnoj nacionalnoj razini kroz jačanje gospodarstva.

Prijavitelj projekta: Enter Koprivnica d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 640.099,50 HRK (sufinanciranje od strane EU je 75,00%)

Trajanje projekta: 20 mjeseci, od 15.03.2020. do 15.11.2021. godine

Kontakt osobe za više informacija: Aldijana Matić Horvat, e-mail: info@enterkoprivnica.hr

Projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice