HR | EN

Aktualni projekti

Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA

Europski fond za regionalni razvoj

Glavni cilj projekta je rješavanje nedostatnosti usluga informiranja za MSP-ove u Koprivničko-križevačkoj županiji s ciljem olakšavanja pristupa poslovnim znanjima, vještinama te stručnoj podršci.

Partnerstvo za sve 2

Cilj projekta "Partnerstvo za sve 2" je doprinijeti zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih, žena i mladih do 29 godina na tržištu rada Koprivničko-križevačke županije kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

RegionArts

Interreg Europe

RegionArts (Enhancing SME growth through the integration of Artists in ICT projects) projekt temelji se na prepoznavanju umjetničkih i kreativnih procesa kao začetnika inovacija, pogotovo u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje imaju dodirnu točku u mnogim područjima s umjetničkim procesima.

ECOS4IN

Interreg Central Europe

ECOS4IN (Cross-border Ecosystem for Industry 4.0) projekt teži jačanju industrije 4.0 uvođenjem digitalizacije u proizvodne procese i poslovanje.

Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija

Europski fond za regionalni razvoj

Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja kako bi se osigurali preduvjeti za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Everywhere International SME (EIS)

Interreg Europe

Razmjena znanja i međunarodnih seminara na temelju čega će se izraditi okvir za internacionalizaciju poslovanja u 6 koraka.

Provedeni projekti

Ready, Steady, Go!

Europski socijalni fond

Organizacija četiri eventa s ciljem promocije poduzetništva i samozapošljavanja među mladima na području Koprivničko – križevačke županije.

Korak prema novim životnim mogućnostima

Program za razvoj ljudskih potencijala

Svrha projekta je uključivanje Roma i dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 40 godina u društvo i na tržište rada kako bi se smanjio broj korisnika socijalne pomoći.

Strossmerg

Flanders - Central andEastern Europe Programme

Promocija lokalnih poduzeća i hrvatskog gospodarstva u Flandriji, stvaranje strateškog plana za poslovne zone i poslovni inkubator u Koprivnici.

Adriafooquality

INTERREG III A

Stvaranje preko jadranske suradnje na području uzgoja zdravog i kvalitetnog voća, povrća i stoke, s naglaskom na porijeklo proizvoda kroz niz integriranih aktivnosti.

One stop shop za digitalizaciju poslovanja