HR | EN

Aktualni projekti

CCSI4CCSI - Cultural and Creative Sectors and Industries for Collaboration, Competitiveness, Sustainability and Innovation

Interreg Europe

Projekt "Kulturni i kreativni sektori i industrije za suradnju, konkurentnost, održivost i inovacije - CCSI4CCSI" okuplja 8 partnera iz 5 različitih europskih regija, kako bi se olakšao trostruki prijelaz (zeleni, digitalni, društveni) za i s kulturnim i kreativnim sektorom i industrijom (CCSI) na regionalnoj i međuregionalnoj razini.

CODES - CO-DEsign for Sustainability

Creative Europe

Projekt CODES temelji se na konceptu da bi proizvodi u F&D sektoru trebali biti više orijentirani na održivost i masovnu prilagodbu kako bi bolje odgovorili na zahtjeve kupaca kako na tradicionalnim tako i na tržištima u razvoju.

Provedeni projekti

Everywhere international SMEs 2 (EIS 2)

Interreg Europe

CIlj projekta jest izrada analize poduzetnika izvoznika i utjecaj COVID-a na njihovo poslovanje nakon čega će se identificirati dobre prakse.

Festival kreativnih industrija

U.S. Department of State

Festival kreativnih industrija je projekt kojeg sačinjavaju 4 eventa. Kroz evente će se okupiti stručnjaci iz područja dizajna, IT-a, umjetnici i kreativci iz različitih sektora koji će prenositi svoje znanje kroz primjere dobre prakse. Kroz evente će se poticati kreativnost i poduzetništvo ciljnih skupina jačajući njihove vještine i znanja te poticanje suradnje u sektoru kreativnih industrija.

SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed

Erasmus+

Opći cilj projekta je razviti posebne alate za osposobljavanje zaposlenih u sektoru kreativnih i kulturnih industrija koji će im pružiti potporu kako bi poboljšali svoje kompetencije i vještine potrebne za jačanje konkurentske prednosti KKI sektora tako da održavaju ciklus kreativnog talenta, umjetničkog izražavanja, poduzetništva i ulaganja.

Food Tech Camp

U.S. Department of State

Kroz dvodnevni program povezat će se lokalne proizvođače hrane (OPG-ovi koji plasiraju svoje proizvode na tržnici) i druge osobe koje rade ili su povezani u nekoj od domena s hranom s IT stručnjacima, dizajnerima, nutricionistima, molekularnim i nanobiolozima, inženjerima hrane itd.

Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA

Europski fond za regionalni razvoj

Glavni cilj projekta je rješavanje nedostatnosti usluga informiranja za MSP-ove u Koprivničko-križevačkoj županiji s ciljem olakšavanja pristupa poslovnim znanjima, vještinama te stručnoj podršci.

Partnerstvo za sve 2

Cilj projekta "Partnerstvo za sve 2" je doprinijeti zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih, žena i mladih do 29 godina na tržištu rada Koprivničko-križevačke županije kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja.

RegionArts

Interreg Europe

RegionArts (Enhancing SME growth through the integration of Artists in ICT projects) projekt temelji se na prepoznavanju umjetničkih i kreativnih procesa kao začetnika inovacija, pogotovo u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje imaju dodirnu točku u mnogim područjima s umjetničkim procesima.

ECOS4IN

Interreg Central Europe

ECOS4IN (Cross-border Ecosystem for Industry 4.0) projekt teži jačanju industrije 4.0 uvođenjem digitalizacije u proizvodne procese i poslovanje.

Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija

Europski fond za regionalni razvoj

Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja kako bi se osigurali preduvjeti za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Everywhere International SME (EIS)

Interreg Europe

Razmjena znanja i međunarodnih seminara na temelju čega će se izraditi okvir za internacionalizaciju poslovanja u 6 koraka.

Ready, Steady, Go!

Europski socijalni fond

Organizacija četiri eventa s ciljem promocije poduzetništva i samozapošljavanja među mladima na području Koprivničko – križevačke županije.

Korak prema novim životnim mogućnostima

Program za razvoj ljudskih potencijala

Svrha projekta je uključivanje Roma i dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 40 godina u društvo i na tržište rada kako bi se smanjio broj korisnika socijalne pomoći.

Strossmerg

Flanders - Central andEastern Europe Programme

Promocija lokalnih poduzeća i hrvatskog gospodarstva u Flandriji, stvaranje strateškog plana za poslovne zone i poslovni inkubator u Koprivnici.

Adriafooquality

INTERREG III A

Stvaranje preko jadranske suradnje na području uzgoja zdravog i kvalitetnog voća, povrća i stoke, s naglaskom na porijeklo proizvoda kroz niz integriranih aktivnosti.

One stop shop za digitalizaciju poslovanja

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice