HR | EN
Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Svrha ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) je poduprijeti provedbu mjera koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe i/ili mjera energetske učinkovitosti.

Uz prethodno navedeno, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su proizvodne hale, uredske zgrade i slično). U  tom slučaju, podupirat će se provedba ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje odnosno hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, veliki poduzetnici, a partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Prihvatljivi prijavitelji odnosno poduzeća moraju biti registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti uključuju:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
  • Aktivnosti energetske obnove
    • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
    • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 kuna.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga:

  • najniži iznos 200.000,00 kuna
  • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren od 15.10.2020. do 25.01.2021. godine.

Više informacija možete pročitati OVDJE.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/           

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

 

 

 

19 10/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice