HR | EN
Natječaji

Za korisnike Programa ruralnog razvoja u 2021. godini osigurano više od 2,4 milijarde kuna bespovratnih sredstava

Iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske Ministarstvo poljoprivrede i u 2021. godini nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava kroz 27 natječaja čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrednih prerađivača i proizvođača, a na raspolaganju su 2,4 milijarde kuna. Poseban naglasak stavit će se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kroz ulaganja u modernizaciju o povećanje obima proizvodnje. Dio sredstava usmjerit će se na šumarski sektor, sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja i na jačanje društvene infrastrukture. Više informacija dostupno je ovdje.

Indikativni plan objave natječaja 2021.

Razdoblje 2021. I. KVARTAL:

 • TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U PODIZANJE NASADA VINOGRADA)
 • TOP 4.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (SJEMENSKA I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA)
 • TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
 • TOP 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 • TOP 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)
 • TOP 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
 • TOP 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.
 • TOP 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Razdoblje 2021. II. KVARTAL:

 • TOP 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
 • TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (STAKLENICI)
 • TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TOVILIŠTA ZA SVINJE)
 • TOP 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • TOP 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • mlijeko
  • meso
  • voće i povrće
  • žitarice
  • uljarice
 • TOP 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • TOP 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 • TOP 16.1.2. Operativne skupine
 • TOP 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Razdoblje 2021. III. KVARTAL:

 • TOP 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
 • TOP 4.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U SEKTOR MLJEKARSTVA, OPREMA – ROBOTI, IZMUZIŠTA)
 • TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
 • TOP 8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • TOP 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
 • TOP 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Razdoblje 2021. IV. KVARTAL:

 • TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PLASTENICI)
 • TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TRAJNI NASADI)
 • TOP 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
 • TOP 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Indikativni plan objave natječaja 2021. je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a dostupan je ovdje.

 

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/              

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  

 

30 12/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice