HR | EN
Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2020. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2020. godinu te će se dodjeljivati za aktivnosti kako slijedi:

 • MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje
 • MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)
 • MJERA 3. Studijska putovanja
 • MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)
 • MJERA 5. Podizanje trajnih nasada
 • MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda
 • MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija
 • MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda
 • MJERA 9. Nabava novih plastenika
 • MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
 • MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
 • MJERA 12. Ekološka proizvodnja
 • MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)
 • MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda

Korisnici sredstava potpore su obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području Grada Koprivnice najmanje tri godine i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije, nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Koprivnice, ne traže potporu za rabljenu opremu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o potporama poljoprivredi na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2017. do 2020. godine («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/17).

Javni poziv je otvoren najkasnije do 30. studenog 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna. Prijavu je moguće podnijeti za više mjera, ali ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 30.000,00 kuna.

Više informacija možete pogledati na službenim stranicama Grada Koprivnice.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/       

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  

 

21 05/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice