HR | EN
Novosti

Održano predavanje o intelektualnom vlasništvu za mala i srednja poduzeća!

Dana 24. rujna 2021. Enter Koprivnica je u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske organizirao besplatno online predavanje pod nazivom “Intelektualno vlasništvo za mala i srednja poduzeća”.

Predavanja su održale Marija Petrović i Jelena Sekulić s fokusom na uvod u intelektualno vlasništvo i njegovu svrhu te na autorsko pravo i srodna prava – ugovorni prijenos prava iskorištavanja.

Istaknule su da se intelektualno vlasništvo dijeli na industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava te na neformalne oblike intelektualnog vlasništva. Patentom, kao jednim od oblika industrijskog vlasništva, štite se nova tehnička rješenja, izvedbene varijante, konstrukcijski detalji, postupak proizvodnje i primjena. 

U neformalne oblike intelektualnog vlasništva pak spadaju poslovna tajna, znanje i iskustvo, te ograničavajući ugovori.

Što se tiče autorskog djela, ono podrazumijeva originalno, duhovno ostvarenje iz književnog, umjetničkog i znanstvenog područja koje ima individualni karakter i koje je na neki način izraženo, a autor osniva pravo korištenja autorskog djela ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o.

Ova edukacija provodi se u sklopu aktivnosti informiranja MSP-ova vezano uz zaštitu intelektualnog vlasništva, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

24 09/2021
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice