HR | EN
Novosti

Mjere za pomoć poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom

Uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom poljoprivrede, provodi devet novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a koje donosimo u nastavku:

 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Navedene mjere utječu na očuvanje likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika osiguravajući im stabilnost i kontinuitet poslovanja. 
 • Povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima (1.000-25.000 EUR; poček 12 mjeseci; smanjenje kamata na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 %, ovisno o indeksu razvijenosti).

 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.

 • Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.

 • Jača promocija ESIF Ograničenih portfeljnih jamstava HAMAG-BICRO-a za jamčene kredite do 150.000 EUR za obrtna sredstva koji se provodi putem 10 financijskih institucija.

 • Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

 • Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

 • Kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.

 • Program ruralnog razvoja – Uspostava mjere B – Pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija.

Dodatne mjere za poduzetnike koje Vlada RH planira provoditi jesu: 

 • Dodatna alokacija sredstava od 15 milijuna eura za Mikro zajmove za obrtna sredstva

 • Izmjena Zakon o poticanju ulaganja – odgoda vraćanja korištenih sredstava za najmanje 2 godine te mogućnost produženja rokova za investicijske projekte i uvođenje grace period od tri godine za očuvanje radnih mjesta

 • Povećanje limita de minimis potpore s 200.000 eura na 500.000 eura.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o.. 

Ovaj članak služi za informiranje o mogućnostima dobivanja financijskih sredstava, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/.

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

18 03/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice