HR | EN
Natječaji

Koprivničko-križevačka županija objavila javne pozive i natječaje iz programa Poljoprivreda i Konkurentno gospodarstvo u vrijednosti 3,6 milijuna kuna

Koprivničko-križevačka županija je objavila javne pozive i javne natječaje iz programa Poljoprivreda i Konkurentno gospodarstvo ukupne vrijednosti 3.629.500,00 kuna.

Natječaji i javni pozivi za gospodarski sektor su otvoreni do kraja studenog 2020.godine, a za poljoprivredni sektor su otvoreni do kraja listopada 2020.godine.

Područje poljoprivreda: javni pozivi

 • Potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za poslovno udruživanje

Korisnici potpore za sufinanciranje moraju se baviti poljoprivrednom  proizvodnjom, a potpora se dodjeljuje isključivo za osnivanje novih poslovnih subjekata s ciljem udruživanja poljoprivrednih proizvođača u sektoru voća i povrća. Potpora se izdaje u iznosi od 100% troškova izrade poslovnog plana, troškova javno bilježničkog ureda, troškovi izrade nominativnih akata potrebnih za registraciju proizvođačke organizacije, troškovi informatičke opreme potrebne za rad, troškovi uredskog namještaja te troškovi izrade web stranice, maksimalno 50.000,00 kuna.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpora male vrijednosti u stočarstvu

Navedena potpora podrazumijeva ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u sektoru stočarstva uključujući i pčelarstvo. Prihvatljivi korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika čija je ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000,00 eura i minimalno 0,5 uvjetnih grla stoke po hektaru. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije, ali ne manje od 5.000,00 kuna i ne više od 50.000,00 kuna.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpora male vrijednosti za poticanje prerade ,čuvanja i prodaje voća, povrća i vinogradarstvo

Navedena potpora uključuje ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište  voća, povrća i grožđa, nabavom opreme za čuvanje, preradu i/ili pripremu vlastitog voća, povrća i grožđa za prodaju potrošačima, uključujući ulaganje u proizvodnju i prodaju vina, džemova i slično. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije, ali ne manje od 5.000,00 kuna i ne više od 50.000,00 kuna.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda

Potpora je namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom prema uvjetima propisanim za ekološku proizvodnju. Za prihvatljive korisnike, intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih troškova certificiranja i kontrole ekološke proizvodnje, a maksimalni iznos potpore male vrijednosti je 5.000,00 kuna po korisniku, a  iznos potpore ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpora male vrijednosti za izradu dokumentacije u postupku legalizacije gospodarskih objekata

Korisnici navedene potpore moraju se baviti poljoprivrednom  proizvodnjom i legalizirali su poljoprivredne objekte isključivo na području Koprivničko-križevačke županije. Potporom će se sufinancirati troškovi izrade geodetskog elaborata i građevinskog  projekata za već izgrađene poljoprivredne objekte,  50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpore male vrijednosti za poticanje osiguranja u poljoprivredi

Navedene potpore namijenjene su pravnim i fizičkim osobama koje se profesionalno bave poljoprivredom sa svrhom jačanja njihove konkurentnosti. Intenzitet potpore iznosi 50% od iznosa prihvatljivih troškova, u pravilu ne više od 50.000,00 kuna po korisniku, osim za potpore osiguranja ( do 15.000,00 kn po korisniku), legalizacije (do 10.000,00 kn po korisniku) i certificiranje ekološke proizvodnje ( do 5.000,00 kn po korisniku).
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede

Poticanjem istraživanja i razvoja poljoprivrede će se sufinancirati prihvatljivi troškovi prema potpisanim ugovorima za VIP projekte, znanstvena istraživanja i projekte, kao i druge intelektualne usluge u 2020. godini ili za znanstvena istraživanja ili projekte koji su od koristi za razvoj ruralnog područja Koprivničko – križevačke županije.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Javni natječaj : Potpore u poljoprivredi po direktivi EU 702

Navedeni javni natječaj namijenjen je profesionalnim poljoprivrednicima, fizičkim i pravnim osobama, koje na osnovu poslovnog plana namjeravaju realizirati aktivnosti u 2020.godini. Intenzitet potpore je od 50% prihvatljivih ulaganja, ali ne više od 50.000,00 kuna po korisniku.
Više informacija pogledajte OVDJE.

Područje gospodarstvo: javni pozivi

 • Sufinanciranje kamata po kreditima iz programa HBOR
  • Poduzetništvo mladih, žena i početnika
  • Investicije privatnog sektora

Korisnici kredita mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, OPG-ovi, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, ustanove i zadruge, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice. Namjena kredita jest ulaganje u osnovna sredstva s ciljem pokretanja poslovanja, povećanja kapaciteta uključujući i turističke, uvođenja nove tehnologije, uvođenja i razvoja novih usluga ili proizvoda, poticanja novih zapošljavanja i slično, a za obrtna sredstva najviše do 30 posto ugovorenog iznosa kredita. Najviši iznos kredita iznosi 2 milijuna kuna, dok najniži iznosi 200.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 2% godišnje na rok od 12 godina s počekom od 3 godine.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpore male vrijednosti za poduzetnike

Potpore male vrijednosti za poduzetnike namijenjene su poduzetnicima čije je poslovanje pogođeno krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa s ciljem ponovnog pokretanja poslovanja. Intenzitet potpore je 50% od prihvatljivih troškova, ali ne više od 50.000,00 kuna po poduzetniku.
Više informacija pogledajte OVDJE.

 • Potpore male vrijednosti za samozapošljavanje:“ start up“ poduzetnika

Navedena potpora je namijenjena svima koji pokreću vlastiti posao – otvaraju obrt ili trgovačko društvo, a pritom se samozapošljavaju. Iznos jednokratne potpore je 30.000,00 kuna, a prednost imaju poduzetnici čija djelatnost  je deficitarna prema klasifikaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske obrtničke komore, te proizvodne djelatnosti iz područja prerađivačke djelatnosti.
Više informacija pogledajte OVDJE.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/ 

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

11 05/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice