HR | EN
Novosti

Održano predavanje o mogućim izvorima financiranja inovacija MSP-ova

U suradnji s Impuls savjetovanjem je u petak, 18. rujna u Inkubatoru kreativnih industrija održana prezentacija o javnim mehanizmima financiranja inovacija MSP-ova.

Prezentirani su natječaji na nacionalnoj razini kroz ESIF i ERDIF fondove, Interreg i najveći EU program za financiranje istraživanja i razvoja OBZOR 2020., kao i natječaji Poslovni razvoj, inovacije i MSP-ovi (Innovation Norway-Croatia), Eurostars i agROBOfood (digitalizacija u poljoprivredi) te su istaknute mogućnosti financiranja kroz Modernizacijski i Inovacijski fond.

Posebni naglasak je bio na Obzoru 2020 kroz koji je osigurano 79 milijardi eura s ciljem da Europa promiče znanost svjetske razine, uklanja prepreke inovacijama te olakšava javnom i privatnom sektoru zajednički rad na inovacijama.

Kroz Innovation Norway financiraju se inovacije zelene industrije (proizvodna i prerađivačka) te plavi rast (pomorska industrija, obiteljski turizam i sl.). Eurostars je također program koji ima za ciljeve potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, a ujedno i potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika.

Između ostalog, u prezentaciji se dotaknulo i Next Generationa, velikog plana oporavka EU od gospodarske i socijalne štete nastale zbog pandemije koronavirusa, pri čemu će najviše novca biti alocirano članicama sa najvećim padom BDP-a i rastom nezaposlenosti.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ova edukacija služi za Informiranje o mogućnostima dobivanja financijskih sredstava, a vezana je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

projekt usluge za MSP-ove

 

21 09/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice