HR | EN
Natječaji

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima za sufinanciranje razvoja novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Cilj poziva:
Razvoj novih proizvoda, dobara i usluga, unutar jedne ili više odabranih IRI tema putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Ukupna raspoloživa sredstva:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 770.000.000,00 kn.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos je 1.000.000,00 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore:

 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

  1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4);
  2. eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8);
  3. studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog prijavitelja/partnera ne premašuje:

  • 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
  • 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
  • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje može se povećati s 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

  • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
  • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju (potrebno definirati prilikom predaje projektnog prijedloga u Sporazumu o partnerstvu):

  1. među više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili
  2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10%, a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

Intenzitet potpore za eksperimentalni razvoj može se povećati sa 25% do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova kako slijedi:

  • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
  • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju:

  1. među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili
  2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

Intenziteti potpora za dio projekta koji se odnosi na studije izvedivosti mogu se povećati sa 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, odnosno:

  • za10 postotnih bodova za srednja poduzeća,
  • za 20 postotnih bodova za mala poduzeća.
 • B) Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:

  1. 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
  2. 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
  3. 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik.

Prihvatljivi partneri:
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  • industrijsko istraživanje,
  • eksperimentalni razvoj,
  • studije izvedivosti.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.
Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem 1.

Rok i način prijave:
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o samom natječaju možete vidjeti ovdje.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

20 03/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice