HR | EN
Novosti

Ponovno na raspolaganju COVID-19 zajam za obrtna sredstva za poduzetnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja je poduzetnicima ponovno dala na raspolaganje „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“, a prijave su započele 9. prosinca 2020. godine u 8.00 sati. Program je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj te je osigurano ukupno 1,3 milijarde kuna. Poduzetnici će tako moći zatražiti iznos zajma do 380 tisuća kuna, uz kamatnu stopu od 0,25%. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će poduzetnicima izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 30. studenog 2020. godine, program je izmijenjen u odnosu na dosadašnje uvjete COVID-19 zajma te se usmjerava na ona mikro, mala i srednja poduzeća koja su zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu.

Više o kriterijima  prihvatljivosti, uvjetima i prihvatljivim djelatnostima pročitajte OVDJE. Objavljen je i popis dokumentacije kao i način podnošenja prijave koji će u ovom slučaju biti isključivo putem sustava za online prijavu. Zbog činjenice da je nužno utvrditi negativni utjecaj pandemije na poslovanje potencijalnih korisnika ovog zajma u odnosu na proteklu poslovnu godinu, prihvatljivi prijavitelji su oni koji su aktivno poslovali barem cijeli zadnji kvartal u 2019. godini. Prijava koja neće sadržavati svu traženu dokumentaciju bit će odbačena kao nepotpuna, što ne isključuje mogućnost nove prijave na zajam. Poduzetniku može biti odobren samo jedan zajam po Programu COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Trajanje programa je ograničeno do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za informiranje o mogućnostima dobivanja financijskih sredstava, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

09 12/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice