HR | EN
Edukacije

MSP-ovi educirani iz područja grafičkog crtanja i dizajna!

Enter Koprivnica je u suradnji s Algebrom organizirao besplatnu edukaciju grafičkog crtanja i dizajna Adobe Illustrator CC u online formatu u trajanju od 40h. Edukacija se održavala u periodu 22.2. – 5.3.2021.

Educirano je 14 predstavnika MSP-ova sa sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Polaznici su učili kako se kretati u dokumentu, te su radili s više dokumenata i artboarda. Upoznali su se i s označavanjem, transformiranjem i grupiranjem objekata, kao i alatima za crtanje osnovnih vektorskih oblika i dodatnim alatima za selekciju i transformiranje objekata.

Po završetku edukacije, MSP-ovi su stekli znanja za izradu i dizajn logotipa i vizualnog identiteta te su dobili potvrdu o uspješno završenoj edukaciji.

Ovaj događaj provodi se u sklopu aktivnosti povezivanja subjekata na području djelovanja PPI-a Enter Koprivnica, organizacija konferencije na temu korištenja digitalnih programa u poslovanju, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost Entera Koprivnica d.o.o

11 03/2021
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice