HR | EN
Novosti

Reaktivirane mjere aktivnog zapošljavanja i donesene nove mjere za očuvanje radnih mjesta

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je donijelo odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini te je donijelo odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Potpora za samozapošljavanje

Izmjene vezane uz potporu za samozapošljavanje se odnose na trajanje mjere. Prema novim uvjetima ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12 mjeseci, a korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, dok su drugih 12 mjeseci dužni održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa. Izmjene se odnose i na prihvatljive djelatnosti i visinu subvencija. Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta. Potpora za samozapošljavanje se može dodijeliti za dvije skupine korisnika u iznosima od 75.000,00kn do 100.000,00kn, ovisno o djelatnosti. Moguće je odobriti i dodatnih 10.000,00kn za jedan poslovni subjekt, za obje skupine korisnika, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na random mjestu.

Potpora za proširenje poslovanja

Izmjene se odnose na iznos potpore male vrijednosti za proširenje poslovanja koji se određuje prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti i to od 55.000,00 do 75.000,00kn.

Potpora za očuvanje radnih mjesta

Kod potpore za očuvanje radnih mjesta brišu se podmjere:

  • potpora za skraćivanje radnog vremena
  • potpora za obrazovanje radnik

Uvode se dvije nove mjere:

  • Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici i
  • Potpora za skraćivanje radnog vremena.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici

Ova mjera se uvodi budući da se navedeni poslodavci smatraju najugroženijima krizom. Ovime se nastoji izbjeći otpuštanje radnika, odnosno nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih, te gašenje ovih poduzeća.

Potpora za skraćivanje radnog vremena

Potpora za skraćivanje radnog vremena uvodi se s obzirom na stanje u gospodarstvu slijedom čega Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Potporu će imati mogućnost koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju 10 i više radnika, a potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku. Više informacija možete pogledati ovdje.

Više informacija o reaktiviranju mjera aktivnog zapošljavanja i donošenju novih mjera za očuvanje radnih mjesta možete pogledati OVDJE.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o.. 

Ovaj članak služi za informiranje o mogućnostima dobivanja financijskih sredstava, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/ 

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

01 07/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice