HR | EN
Poduzetništvo

Peti krug porezne reforme donio izmjene poreznih propisa

S ciljem optimizacije hrvatskog poreznog sustava te olakšanja položaja hrvatskih poduzetnika u teškim uvjetima 01. siječnja 2021. godine su na snagu stupile Zakonske promjene vezane uz peti krug porezne reforme. Izmijenjeni su Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost te Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Smanjuju se stope poreza na dohodak s 24% na 20%, s 36% na 30%, a smanjuje se i stopa oporezivanja koja se koristila za oporezivanje zakupa, najma, dohotka od kapitala s 12% na 10%. Primjena novih stopa poreza na dohodak obvezna je već pri obračunu plaće za prosinac 2020. godine, koja se isplaćuje u 2021. godini.

Više informacija o izmjenama Zakona o porezu na dohodak možete pročitati ovdje.

Izmjene Zakona o porezu na dobit

1. siječnja 2021. godine započelo je porezno razdoblje tijekom kojeg se na ostvarenu dobit primjenjuje stopa od 10% uz uvjet da ukupni godišnji prihod ne prelazi 7,5 milijuna kuna. Snižena stopa će se moći koristiti već pri obračunu predujmova za 2021. godinu u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu, bez obzira na to što će dobit ostvarena i prijavljena u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu biti oporezovana po dosadašnjoj stopi od 12%.

Ovaj paket izmjene uključuje i novi tretman otpisa potraživanja banaka prema nepovezanim pravnim i fizičkim osobama gdje će se bankama priznavati kao porezno priznati rashod otpisa potraživanja usklađenih s posebnim propisima HNB-a.

Više informacija o izmjenama Zakona o porezu na dobit možete pročitati ovdje.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Od 1. siječnja 2021. godine svi poduzetnici koji su obveznici PDV-a s godišnjim isporukama u vrijednosti nižoj od 15 milijuna kuna imaju pravo na izbor obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama, a ne prema izdanim računima. 

Više informacija o izmjenama Zakona o PDV-u možete pročitati ovdje.

Izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Navedena izmjena Zakona podrazumijeva obvezu prikazivanja QR koda na fiskaliziranim računima za gotovinsko plaćanje, a fiskalizacija računa postaje obvezna i pri prodaji robe putem samoposlužnih uređaja.

Više informacija o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom možete pročitati ovdje.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

Navedenim Pravilnikom se propisuju samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. Zakona.

Odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/17.) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2019. godinu.

Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 03. siječnja 2021. godine te od tog datuma prestaje važiti Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.      

Više informacija možete pročitati ovdje.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o promjenama u zakonodavstvu - aktualni zakonodavni okvir i noviteti iz tog područja, obuhvaća i prijenos poslovanja, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/           

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  

05 01/2021
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice