HR | EN
Natječaji

Objavljeni natječaji za Mjere 4.1.1 i 4.1.2

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1.

  • navedeni Natječaj obuhvaća ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva
  • vrijednost Natječaja je 250 milijuna kuna, od čega je 125 milijuna kuna namijenjeno mikro, malim i srednjim korisnicima, dok je druga polovica usmjerena na velike korisnike
  • prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate 
  • najniža visina potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura
  • najviša visina potpore iznosi 1 milijun eura za mikro, male i srednje korisnike, do 3 milijuna eura za velike korisnike te do 100 tisuća eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz 3 godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu manji od iznosa od 100 tisuća eura, korisnike koji nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koje ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš -Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. 

  • ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 50 milijuna kuna
  • prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije te isključivo oni korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1
  • najniža visina potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura
  • najviša visina potpore po projektu iznosi 300 tisuća eura (u kunskoj protuvrijednosti), do 100 tisuća eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz 3 godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu manji od iznosa od 100 tisuća eura, korisnike koji nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Više informacija možete pročitati OVDJE.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/             

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

 

26 11/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice