HR | EN

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Cilj ovog zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama kroz djelovanje javne vlasti, a što je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske.

Korisnici prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija su sve domaće ili strane, fizičke ili pravne osobe.

Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i druge osobe na koje su prenesena javne ovlasti, pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cjelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje

Sanja Premec Sušanj, Trg Žarka Dolinara 18, Koprivnica
+385 (0) 48 222 338 / +385 (0) 95 424 9041
info@enterkoprivnica.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Opći akti i odluke

Godišnja financijska izvješća

Izvješće o aktivnostima

Informacije o dodijeljenim potporama, donacijama ili bespovratnim sredstvima

Planovi rada

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice