HR | EN
Interreg Europe

CCSI4CCSI - Cultural and Creative Sectors and Industries for Collaboration, Competitiveness, Sustainability and Innovation

Kulturni i kreativni sektori i industrije (CCSI) imaju poseban položaj u cijeloj Europi, budući da su u isto vrijeme ključni pokretači održivog rasta i otvaranja radnih mjesta, važni čimbenici kreativnosti i inovacija u drugim sektorima, kao i značajni doprinositelji društvenoj i kulturna održivost. Unatoč tome, veličina tvrtki u sektoru, teški učinci gospodarske i pandemijske krize te nedostatak poduzetničkog načina razmišljanja, čine CCSI ranjivim na okruženje koje se brzo mijenja i na gospodarskom tržištu gdje njihova vrijednost nije dovoljno visoko valorizirana.  Stoga CCSI treba vodstvo i podršku, ciljanu izgradnju kapaciteta, mogućnosti umrežavanja i sinergije te poticaje za financiranje.

Projekt “Kulturni i kreativni sektori i industrije za suradnju, konkurentnost, održivost i inovacije – CCSI4CCSI” okuplja 8 partnera iz 5 različitih europskih regija, kako bi se olakšao trostruki prijelaz (zeleni, digitalni, društveni) za i s kulturnim i kreativnim sektorima i industrije (CCSI) na regionalnoj i međuregionalnoj razini. Nositelj projekta je regija Centralna Makedonija (EL), a partneri u projektu su KEPA - Business and Cultural Development Centre (EL), Enter Koprivnica (HR), Grad Koprivnica (HR), Malopolska Regional Development Agency (PL), Business Kolding (DK), design Region Kortrijk (BE), Grad Kortrijk (BE).

Projekt CCSI4CCSI ima za cilj: a) podržati CCSI aktere u razvoju, transformaciji i inovacijama; b) promicati sinergije unutar regionalnog ekosustava i obogaćivanje CCSI-ja s drugim prioritetnim sektorima pametne specijalizacije; c) potaknuti proaktivno donošenje odluka povezivanjem alata za predviđanje s politikom.

CCSI4CCSI je fokusiran na trostruku tranziciju kulturnog i kreativnog sektora i industrija; stoga je usklađen sa strateškim prioritetima Europske komisije (European Green Deal, Europa prikladna za digitalno doba, gospodarstvo koje radi za ljude), kojima se očekuje da će CCSI značajno pridonijeti.

Projekt je financiran iz programa Interreg Europe, njegova ukupna vrijednost iznosi 1.558.854,00 eura od čega se na Grad Koprivnicu odnosi 126.810,00 eura, a na Enter Koprivnicu 163.462.00 eura.

Stranica projekta
https://www.interregeurope.eu/ccsi4ccsi

Instagram
https://www.instagram.com/ccsi4ccsi/

Facebook
https://www.facebook.com/ccsi4ccsi/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/ccsi4ccsi/about/Veličina fonta
Kontrast
Poveznice