HR | EN
Interreg Europe

Everywhere international SMEs 2 (EIS 2)

Cilj projekta: Izrada analize poduzetnika izvoznika i utjecaj COVID-a na njihovo poslovanje nakon čega će se identificirati dobre prakse. Kroz 7 radionica i suradnju s ključnim dionicima, predložiti će se nova mjera koja će biti predložena i uvrštena u Strategiju grada Koprivnice koja je u izradi.

Projekt EIS2 je nastavak projekta Everywhere international SMEs.

Trajanje projekta:  1.9.2021. – 31.8.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 376.655,00 € (udio ENTER-a: 32.375,00 € - 85% financirano)

Web stranica: https://www.interregeurope.eu/eis/

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice