HR | EN
Natječaji

Otvoren Poziv "Komercijalizacija inovacija"

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. je objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. Navedenim Pozivom će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzeća koji su usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Cilj ovog Poziva je poticanje ulaganja koja su neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja s jedne strane te poticanje inovativnih projekata s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh s druge strane. Navedenim će doći do pokretanja poslovnih aktivnosti i proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

  • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
  • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 760.000,00 kn
  • najviši iznos 5.320.000,00 kn

Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %:

  • mikro i mala poduzeća - 70%
  • srednja poduzeća - 60%

Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih
troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve
državne potpore.

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Više informacija o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE.

05 04/2022
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice