HR | EN
Natječaji

Otvoren natječaj za program EUREKA u 2021.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA

EUREKA je europska inicijativa kojom se financiraju tržišno orijentirani projekti. Osnovana je od strane 17 europskih zemalja i članica Europske zajednice 1985. godine Hannoverskom deklaracijom, a od 23. lipnja 2000. godine Republika Hrvatska njena je punopravna članica. EUREKA u cilju jačanja europske konkurentnosti pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke međunarodne projekte. Rezultati takvih projekata su nove usluge, procesi ili proizvodi koji promiču napredne tehnologije. 

Glavni cilj EUREKA programa je potaknuti tvrtke da ulažu u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačanju vlastite inovacijske kapacitete. Osnovno pravilo EUREKA programa je pristup “od dna prema vrhu”. Ne postoje tematska ograničenja projekata, a projekti mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. 

Vrste projekata:

  • EUREKA mrežni projekti

Okosnica su EUREKA programa. Tako se potiču mala, srednja i velika poduzeća iz svih sektora i tehnoloških područja da u suradnji s razvojno-istraživačkim institucijama ili samostalno ulažu u razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa putem internacionalne suradnje u područjima koja su bitna za njihovo poslovanje.

  • Eurostars:

Predstavlja doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25% od javnog udjela sufinanciranja. Prijavitelji u Eurostars programu moraju biti mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. 

  • EUREKA klasteri:

Strateški su definirane industrijske inicijative većeg broja sudionika koje imaju za cilj razvoj i komercijalizaciju generičkih tehnologija značajnih za europsku konkurentnost. Neki od zastupljenih sektora su: ICT, biotehnologija, energetika i druge grane industrije. Republika Hrvatska u 2021. godini neće financirati klaster projekte.

Prijavitelji i partneri:

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu. Prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA. 

Minimalan broj zemalja koje su uključene u projekt su dvije zemlje članice inicijative, a partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Ovdje je dostupan popis zemalja članica. Svi partneri projekta čine konzorcij u kojem niti jedan prijavitelj ili zemlja ne smiju biti odgovorni za više od 70 % ukupnih troškova projekta.

Otvaranje natječaja: 26.03.2021.

Rok za dostavu punih projektnih prijava: 03.05.2021.

Okviran datum za ocjenu projektnih prijava i rang listu: 31.05.2021.

Okvirni datum ugovaranja: srpanj 2021.

Više informacija možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/   

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

29 03/2021
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice