HR | EN
Novosti

Otvoren javni poziv "Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije"

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je javni poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“.

Cilj ovog poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša regionalnih lanaca vrijednosti (RLV-ova) Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu iznose 100.000.000,00 EUR koja su podijeljena u tri omotnice sukladno podjeli na NUTS 2 regije i ne mogu se realocirati u drugu regiju:

  • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 EUR;
  • Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 EUR;
  • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 EUR.

Koprivničko-križevačka županija uz Zagrebačku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku i Međimursku županiju dio je regije Sjeverna Hrvatska.

Javnim pozivom definirat će se SPIN konzorcij koji mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici koji imaju sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije.

Prihvatljiv prijavitelj u okviru ovog javnog poziva je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće i ima registrirano sjedište ili podružnicu najkasnije do dana sklapanja Ugovora kojim stječe pravo na potporu, u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri:

  • MSP-ovi;
  • organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju inovativnih proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti:

1) Aktivnosti istraživanja i razvoja

  • industrijsko istraživanje (TRL od 2 – 4);
  • aktivnosti eksperimentalnog razvoja koje završavaju s (TRL 5-8),;
  • izrada studije izvedivosti.

2) Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološka infrastruktura).

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. veljače 2024. godine od 11:00:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05. lipnja 2024. godine do 11:00:00 sati.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 EUR , a najviši iznosi 3.000.000,00 EUR.

Cijeli tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.

Za više informacija javite nam se na info@enterkoprivnica.hr ili na broj telefona 048/222-338.

04 01/2024
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice