HR | EN
Novosti

Najava natječaja „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“!

Uskoro se očekuje raspisivanje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“, financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda, ukupne vrijednosti 80.000.000,00 eura. Javno savjetovanje trajalo je do 26. siječnja 2023.
 
Predmet natječaja: Podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine: smanjenje emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a u odnosu na 2005. godinu, smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju te povećanje udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija (prema NKD 2007).

Prijavitelj u 2021. mora imati pozitivan EBITDA (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit), odnosno nema iskazan gubitak u 2021. godini (ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak). Prijavitelj ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme na temelju sati rada godinu dana prije predaje projektnog prijedloga te u trenutku podnošenja projektnog prijedloga mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 60.000.000,00 EUR, odnosno za:

  •  fotonaponske elektrane – 50.000.000,00 EUR
  •  elektrane na biomasu – 5.000.000,00 EUR
  •  bioplinske elektrane – 5.000.000,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu: 100.000,00 EUR. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu: 2.000.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u okviru ovog Poziva:

  • Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava
  • Izgradnje elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase
  • Izgradnje elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina
  • Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju
  • Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer
  • Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

E-savjetovanje nalazi se OVDJE.

17 02/2023
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice