HR | EN
Novosti

Održana online radionica u suradnji s Deskom Kreativne Europe!

Dana 31. siječnja održana je online radionica Kako prijaviti projekt na natječaje programa Kreativna Europa – Kultura.  Radionicu je organizirao Enter Koprivnica u suradnji s Deskom Kreativne Europe – Kultura Hrvatska.

Radionici su prisustvovale sve zainteresirane udruge, institucije i organizacije koje su aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima te su otvoreni za europske suradnje.

U prvom dijelu edukacije predstavljen je Program Kreativne Europe, jedini program EU-a za potporu kulturnim i kreativnim sektorima. Istaknuti su prioriteti Europske Komisije; Europski zeleni plan, socijalna inkluzija, rodna ravnopravnost, digitalizacija; kako u kulturnom i kreativnom sektoru tako i u europskom društvu kao cjelini. Fokus je stavljen na natječaj Europskog projekta suradnje, a sudionicima su prenesena znanja, upute i smjernice kako se prijaviti na ovaj natječaj i jesu li njihove ideje dobro koncipirane i usmjerene kako bi se mogle prijaviti na natječaj. Istaknuti su potrebni ciljevi projekta, njegovi prioriteti te brojevi partnera s kojima surađuju i uvjeti financiranja s obzirom na broj partnera. Objašnjen je i način pronalaska partnera, odnos među partnerima i postojanje jednog vodećeg partnera koji objedinjuje cjelinu samog projekta i isporučuje projekt na postupak prijave, obavlja administrativnu ulogu projekta i komunicira sa izvršnom agencijom.

U drugom dijelu edukacije predstavljen je EU Funding & Tender opportunities portal (FTOP), centralni portal EU za pozive i natječaje. Sadrži sve smjernice, ciljeve, prioritete i natječajnu dokumentaciju svih programa koji provodi EU, te se putem ovog portala prijavljuju svi projekti natječaja EU. Između ostalog, detaljnije su predstavljena web mjesta u kojima je konkretno predstavljen program Kreativne Europe i natječaj Europskog projekta suradnje, te postupak prijave na isti. Također, predstavljeni su dijelovi prijavnice i kriteriji njezinog ocjenjivanja te na kraju radni paketi kao cjeline koje sadrže točno definirane i konkretne korake potrebne za postizanje ciljeva.

Kao zaključak radionice posebna pažnja pridodana je činjenici kako je RH jedna od rijetkih zemalja koji pruža nacionalno sufinanciranje Ministarstva kulture i medija za projekte programa Kreativne Europe. Kako EU sufinancira projekte u visini od 60 do 80 posto ovisno o broju partnera, Ministarstvo kulture i medija RH pruža dodatnu potporu takvim projektima.

01 02/2022
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice