HR | EN
Novosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio novi paket mjera za nezaposlene

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je novi katalog mjera za 2022. godinu. Mjere su namijenjene nezaposlenima, zaposlenima i poslodavcima. Od mjera koje su namijenjene nezaposlenima ističu se mjera Samozapošljavanje te Samozapošljavanje zeleno/digitalno.

Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje će sredstva iskoristiti za pokrivanje troškova koji nastaju prilikom osnivanja poslovnog subjekta bilo da se radi o trgovačkom društvu, obrtu, samostalnoj djelatnosti ili ustanovi. Cilj mjere je financijski podržati nezaposlene osobe koje se odluče za pokretanje vlastitog poslovanja, a trajanje mjere je 24 mjeseca. Visina subvencije je do 120.000,00 kn, a dodjeljuje se po skupinama. Prva skupina do 120.000,00 kn obuhvaća korisnike čije buduće obavljanje djelatnosti pripada u sljedeća područja djelatnosti razvrstana po NKD-u:

 • rudarstvo i vađenje
 • prerađivačka industrija
 • opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • građevinarstvo 

Druga skupina do 80.000,00 kn obuhvaća korisnike čije buduće obavljanje djelatnosti pripada u sljedeća područja djelatnosti razvrstana po NKD-u:

 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
 • Informacije i komunikacije
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • Obrazovanje
 • Ostale uslužne djelatnosti

Potpora za samozapošljavanje sastoji se od fiksnog i varijabilnog iznosa potpore. Fiksni dio potpore je unaprijed određen za troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. Varijabilni dio potpore dodjeljuje se za kupnju nove opreme koja je neophodna za obavljanje djelatnosti, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupnja novih prijevoznih sredstava koja su neophodna za obavljanje djelatnosti te kupnja franšiza. Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000,00 kn za obrte s paušalnim oporezivanjem, odnosno, 55.000,00 kn za registraciju ostalih oblika poslovnih subjekata.

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno namijenjena je nezaposlenim osobama, a krajnji korisnici mjere su novoregistrirani poslovni subjekti. Isto kao i kod potpore za Samozapošljavanje, potpora za samozapošljavanje zeleno/digitalno se dodjeljuje nezaposlenim osobama, a krajnji korisnici mjere su novoregistrirani subjekti. Ovom mjerom nezaposlene osobe će sredstva iskoristiti za pokrivanje troškova koji nastaju prilikom osnivanja odnosno započinjanja poslovanja poslovnog subjekta bilo da se radi o trgovačkom društvu, obrtu, samostalnoj djelatnosti ili ustanovi.

Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima. Visina potpore je do 150.000,00 kn. Prva skupina do 150.000,00 kn obuhvaća prema NKD-u sljedeće djelatnosti:

 • prerađivačka industrija
 • opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • građevinarstvo

Druga skupina do 110.000,00 kn prema NKD-u obuhvaća sljedeće djelatnosti:

 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane
 • Informacije i komunikacije
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • Obrazovanje
 • Ostale uslužne djelatnosti

Digitalna rana mjesta su ona za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane IKT vještine, odnosno mora posjedovati znanja u područjima kao što su: programiranje, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing, digitalni dizajn i vizualizacija podataka, podatkovna znanost, dizajn korisničkog iskustva, robotika, razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste AI i drugo. Više o kriterijima za utvrđivanje zelenih i digitalnih djelatnosti možete pročitati OVDJE

Hrvatski zavod za zapošljavanje organizira virtualne neobavezne radionice koje donose dodatne bodove kod ocjene zahtjeva. Pregled rasporeda radionica dostupan je OVDJE. Javni poziv za obije mjere samozapošljavanja je otvoren do 31. listopada 2022. godine.

Uz mjere Samozapošljavanje i Samozapošljavanje zeleno/digitalno, Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je i dvije nove mjere: Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH) i Biram Hrvatsku – povratak u RH.

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH) je mjera koja ima za cilj osnažiti gospodarsku aktivnost Republike Hrvatske na način da se potiče povratak aktivnog radnog stanovništva posebno u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te zaleđa dalmatinskih županija. Visina subvencije iznosi do 50.000,00 kn, a trajanje mjere je 24 mjeseca. 

Na ovoj poveznici je dostupan paket svih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Za pomoć kod prijave na mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje slobodno kontaktirajte Gordanu Polančec Volf na broj telefona 048/617-042 ili na e-mail adresu gpvolf@enterkoprivnica.hr.

10 01/2022
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice