HR | EN
Novosti

Predstavnice Kreativne Europe predstavile potprograme za potporu kulturnim i kreativnim sektorima

Enter Koprivnica i Razvojna agencija PORA KKŽ organizirali su predstavljanje programa Europske unije Kreativna Europa, potprogram Kultura i potprogram MEDIA koje se održalo 22. studenog 2021. godine u prostorima Entera Koprivnica.

Kreativna Europa je program Europske komisije za potporu kulturnim i kreativnim sektorima i uključuje tri potprograma: potprogram Kultura obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore, potprogram MEDIA obuhvaća audiovizualni i filmski sektor, dok međusektorski potprogram obuhvaća sektor informativnih medija.

Morana Bigač Leš predstavila je potprogram Kultura s naglaskom na dosad postignute rezultate u prethodnom financijskom razdoblju (2014.-2020.) te mogućnostima financiranja kroz razne natječaje koji će biti objavljeni u novom financijskom razdoblju (2021.-2027.). Ovaj potprogram potiče suradnju i razmjenu iskustava između organizacija i umjetnika diljem Europe, a podupire široki raspon različitih kulturnih i kreativnih sektora kao što su arhitektura, kulturna baština, dizajn, književnost i izdavaštvo.

Martina Petrović predstavila je potprogram MEDIA koji podupire europsku filmsku i audiovizualnu industriju u razvoju, distribuciji i promicanju europskih djela, uzimajući u obzir aktualno digitalno okruženje. Potprogram potiče suradnju u cijelom lancu vrijednosti audiovizualne industrije na razini EU-a, njeguje talente te se bavi publikom svih dobnih skupina, posebno mlađim generacijama.

Nakon predstavljanja potprograma predstavnice Kreativne Europe odgovarale su na pitanja postavljena od strane organizacija civilnog društva koje su sudjelovale na predstavljanju.

24 11/2021
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice